Termos e Condições

Welkom bij Nadine Isabel Zeverino. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken, stemt u volledig in met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft deze website niet.

 

Gebruik van de Website

1.1. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het vormt geen juridisch, financieel of enig ander advies.

1.2. U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de van toepassing zijnde wetten.

1.3. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving een deel van deze website te wijzigen of stop te zetten.

 

Intellectueel Eigendom

2.1. Alle inhoud van deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is exclusief eigendom van [Naam van uw bedrijf] of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten.

2.2. U stemt ermee in de inhoud van deze website niet te reproduceren, distribueren, wijzigen of afgeleide werken te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

3.1. Deze website wordt geleverd “zoals deze is”, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

3.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken.

 

Links naar andere websites

4.1. Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring van de inhoud van deze websites.

4.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites van derden.

 

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

5.1. We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen door de bijgewerkte versie op deze website te publiceren.

5.2. Uw voortgezette gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van de herziene algemene voorwaarden.

 

Toepasselijk recht

6.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Portugal.

 

Contact

7.1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: niz@nadinezeverino.com.

 

 

 

Scroll naar boven